Terug Home Foto's op www.picasaweb.google.com/spooreen
Back Home Photos on www.picasaweb.google.com/spooreen
Zurück Home Fotos auf www.picasaweb.google.com/spooreen

eerste poging met ballast04-2007
            Eerste poging met zelfgemaakte ballast                                            Enkele maanden verder, 04-2007
            First try with self made ballast                                                          A few months later, April 2007
            Erster Test mit selbst gemachter Ballast                                            Einige Monate später, April 2007

Vaste baan - 2vaste baan 3

            Vaste baan, hoogte 130 cm boven de vloer, kopstation en keerlus, Märklin rails en wissels.
            Fix  layout, track height 130cm, terminus, terminus loop, Märklin track and switches


            Kadergeairbrushed en op poten

            De afmetingen van de modulebakken liggen vast, de bouw kan beginnen , zomer 2007
            The dimensions of the units are finally set, contruction can start, summer of 2007


modulebaan 02-2008modulebaan 20-2008
                        De eerste ruilbeurs met spoor 1 demo baan in oktober 2007, ondertussen wordt de baan verder afgewerkt.
                        The first exchange  fair with a gauge one layout in demo, October 2007, meanwhile the layout is improved bit by bit

 

beurs 10-2008clubbaan 10-2008
                        LMTC ruilbeurs van 19-10-2008, in de verte staat de clubbaan.                        Clubbaan met zelfgemaakte schuur, 10-2008
                        LMTC  exchange fair of 19-10-2008, in the distance you see the club layout      Clublayout  with the barn made by one of the members
10-2008-3


Beurs LMTC 2009
De baan in oktober 2009 met ervoor de clubbaan
The layout in october 2009 with in front of this layout, the layout of the club


Aangezien wij met een aantal mensen een kleine rondrijdende baan gaan bouwen, in segmenten, zullen de verdere foto's hierop toegespitst zijn. Indien er belangrijke wijzigingen gebeuren aan de 2 andere banen, zal ik ook hierover de foto's plaatsen.

A circular small layout is under construction, build in segments, half single track , half  double track . Most photos will be of this layout. If there are major changes on the two previous layouts, photos of these modifications will also be posted here.

segmentbaan
De nieuwe baan zal 40 cm breed zijn, de delen zullen verbonden worden met de modulekoppen van www.IG1.de . Hierdoor kan iedereen die een segment bouwt uitgaande van die modulekoppen, aansluiten op deze baan. Ook qua normen van hoogte en bedrading , zal gehouden worden aan deze normen.  Een moduletreffen in België zou dan tot de mogelijkheden kunnen behoren.

The new layout segments will have a width of 40cm and a length of X times 30cm. The parts will be joined together by means of standardised end-parts made by the club of Mannheim, see www.IG1.de . All other standards of the  German club will also be followed. When someone makes a diorama that is ending in a standardised end-part, he will be able to join it to the existing layout. We can start to dream building a larger layout with the participation of all interested people, having such a piece of layout, during a day or a weekend.


Eigenbaan na 09-2011         na092011  Het 3de segment van mijn baan is verwijderd en vervangen door een gebogen stuk.

The third segment of my layout is replaced by a new, curved one.
 IG1 modulekoppen  IG1 Modulekoppen

De nieuwe baan, juni 2011

The new modular layout , June 2011
IG1 modulekoppen
                      


De bochten liggen in verkanting (ongeveer 3mm) september 2011

The curves are inclined (3mm) september 2011
NL : Terug Home E : Back Home D : Zurück Home<