Home LMTC  Eigen baan                                             Voor meer info betreffende het module project , kijk op :
Home LMTC Réseau privé                        /
Home LMTC Meine Anlage                                                  HTTP://SPOOREEN.BERAIL.BE/
Home LMTC My layoutModulaire baan - Réseau modulair - Modular layout
 


Samen met een aantal spoor 1 vrienden, wordt er gebouwd in de buurt van Leuven aan een rondrijdende modulaire spoor 1 baan. Deze baan zal beperkte afmetingen hebben in een eerste fase, nl 8m op 5m, met een minimum boogstraal van 2m. Deze straal wordt vooropgesteld om met haakkoppelingen te kunnen rijden.

De modules hebben als afmetingen : 42cm breed (breedte modulekop is 40cm + zijkanten) en als lengte, een veelvoud van 30cm. Als kopstukken worden de kopstukken van de Duitse club uit Mannheim gebruikt. (www.IG1.de , doorklikken naar "Modulewelt"). Indien er een dubbelsporig traject is, is de hartafstand 156mm. Dit om het later mogelijk te maken om aan een Duits moduletreffen (Heilbronn en Borken) te kunnen deelnemen.

Echt geïnteresseerden kunnen nu thuis een module bouwen en die dan bij gelegenheid mee opstellen in onze baan, ofwel in ons lokaal, ofwel op een nog te organiseren bijeenkomst in een grotere zaal (ten vroegste zal dit in het najaar van 2011 plaats vinden).

Indien U geïnteresseerd bent, gelieve dan een mail te sturen naar info@spooreen.be .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Près de Louvain, on construit avec quelques amis de la voie 1 un petit réseau modulaire, de dimensions modestes (5m sur 8m) .  Les courbes auront un rayon minimale de 2m, ceçi pour pouvoir rouler avec des attelages à crochet.

Les dimensions des modules sont 42 cm de largeur (40cm de la tête plus les 2 côtés de la module) et une longuer  : un multiple de 30cm. Les têtes des modules sont achetées en Allemagne, au club de Mannheim (voir www.IG1.de , ensuit cliquer sur "Modulewelt"). Si on fait un traject double, la distance entre les deux voies sera de 156mm. Ceci est fait pour pouvoir participer , peut-être un jour,  à une rencontre de voie 1, style Heilbronn ou Borken.

Ceux qui sont vraiment interessés, peuvent constuire à la maison leur propre module et à l'occasion, l'incorporer dans notre réseau , ou bien dans notre local, ou bien dans une salle plus grande à l'occasion d'un weekend de voie 1 ( ceci sera le cas au plus-tôt fin 2011).

Si vous êtes interessé, envoyer moi un mail  : info@spooreen.be .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------plan
Plan van het lokaal en inplanting van de ovaal (met dank aan Stefan voor de tekening)

spoorwegberm

Spoorwegberm in 1:32 ste

Home LMTC  Eigen baan
Home LMTC Réseau privé
Home LMTC Meine Anlage
Home LMTC My layout