Ik , Jean-Luc declerck,  betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan .Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en/of diensten op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

De Spooreen-website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatieve titel voor de gebruiker van deze website. Ik ben niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen en  aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites . Ik ben niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen. Ik controleer deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.


Ich habe auf meinen Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links gilt, dass ich keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte dieser Seiten habe. Ich distanziere mich daher ausdrücklich von den Inhalten der gelinkten Seiten und mache mich diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf meiner Internetpräsenz angezeigten Links.Home NL    |    Home FR    |     Home E    |    Home D