WWW.SPOOREEN.BE
Modeltreinen op 1/32ste
ALGEMENE INFO SPOOR 1 IN BELGIE MODULEPROJECT TIPS - VERBOUWINGEN AGENDA INFO
 Home  >  TIPS  >  Rollend materieel > Weatheren 

NIEUW :  Zie paragraaf INTERMODELLBAU 2014


Oplossen van problemen :

Na verloop van tijd rookten onze BR50 en BR23 niet meer zoals voordien. Wat is de oorzaak?
We vermoeden dat ze steeds met te weinig rookvloeistof (RV) gereden hebben zodat de lonten ingebrand zijn en dus niet meer voldoende RV kunnen opzuigen, de lok rookt minder, er wordt meer RV toegevoegd, dit heeft geen effect want capillariteit is gedaald en na verloop van tijd loopt de rookgeneratot (RG) over.
Dit kan evt tot beschadigingen leiden. Als de weerstand in de RV is gedompeld stopt ook de rookontwikkeling.

We hebben beide loks opengemaakt. De RG  werd uitgebouwd.BR50

Vooraan zijn er 2 stekkers van verlichting. Deze worden losgetrokken (rode draad zit steeds onderaan).
Dan worden de 2 onderste vijzen van de RG losgedraaid. De RG kan nu lichtjes omhoog gebracht worden zodat hij uit de slang die naar de cilinders gaat uitgelicht kan worden. Dan wordt hij naar voor getrokken.

Het voorste deel, waar de schakelaar op zit, is met 5 vijzen bevestigd. Deze worden los gedraaid en het voorste stuk komt los. Pas op voor de dichting. Men ziet 2 rookkanalen, een groot, bestaande uit 2 openingen boven elkaar , die gaan naar de schoorsteen. De andere kleinere gaat naar de cilinders (kleine opening geeft grotere druk, nodig om de rook naar onderen te blazen).
Het is perfect mogelijk om een lange naald (50mm) door de schoorsteen tot op de bodem van de RG te steken. Daardoor is het mogelijk op elk moment de RG leeg te zuigen met een spuit. Aangezien het volume van de RG ongeveer 35 ml is , is het het beste om steeds 20 ml toe te voegen bij de start. Eerst nakijken of de RG wel degelijk leeg is. Indien de RG zou overlopen ,kan de rookvloeistof (RV) evt beschadigingen teweeg brengen in de lok. (De electronica is nu wel bovenaan de RG geplaatst en kan dus niet geraakt worden door de RV, maar beter te voorzichtig en de boel niet laten overlopen).
Bij het terug monteren van de RG waren er problemen met de afdichting door de 2 dichtingsringen, de RG liep gewoon na korte tijd leeg. Met een extra teflon laag is alles nu dicht. We gaan echter nieuwe dichtingen moeten maken.


BR 23

Gelijkaardige constructie als bij de BR50. Hier moet wel eerst de rookkastdeur verwijderd worden : de twee vijsjes onderaan en 1 vijs bovenaan worden losgedraaid. Nadat de deur verwijderd is worden de 2 vijzen onderaan de RG los gedraaid. Nu moet men de slang die naar de cilinders gaat voorzichtig met een schroevendraaiertje of ander voorwerp van de uitgang van de RG los maken. Eens dat gebeurt kan men de RG naar voor trekken (schuift in 2 geleiders).
Ook  hier waren de lonten ingebrand zoals op de foto te zien is.

Vervangen van de lonten

Er wordt nu getest welk soort lont het beste geschikt is. Ze moet goed RV opslorpen en zeer hitte bestendig zijn.

- de koord die houtkachels afdicht (glasvezel koord)

- de lont van petroleumlampen, bestaan in verschillende diameters tegen spotprijzen verkrijgbaar (2mm diam 0.12 euro per lopende meter tot 1.66 euro voor een lont van 13mm breed)


Later zullen we berichten welke soort onze voorkeur verdient. Ook is het belangrijk dat de opening naar de schouw/cilinders niet te veel afgedicht wordt door de lonten.


Een eerste korte test met de BR23 , zonder cilinderdamp, geeft een verbruik aan van geen 5ml RV per kwartier rijden.


 Op 7 maart is er een lont van een petroleumlamp ingebouwd. De eerste tests leken positief. Ook de cilinderdamp heeft even gewerkt, dit moet nog verder getest worden.

23 juni 2013

Ondertussen is gebleken dat de lont van de petroleumlamp niet voldoet. Ze is gewoon opgebrand.
Dus is nu  de kachelkoord, glasvezel koord, ingebouwd, en deze houdt het voorlopig uit.

In Sinsheim zijn we toch wel enkele belangrijke tips te weten gekomen :


Het is zeer belangrijk om wanneer de lok opgeborgen wordt, de RG volledig leeg te maken. Ook dient men de rookkast deur te openen en dan met een haardroger zolang warme lucht in de ketel te blazen tot de binnenkant volledig opgedroogd is. Vanwaar de "vocht" : tijdens het rijden ontsnapt er toch wel  RV lans de achterkant van de RG, aan de ventilatoren dus. Door de koudere ketel condenseert die in de ketel en kan evt schade aan de ventilator motoren of aan de electronica toebrengen.

Een tweede punt is dat de RG nooit zonder RV mag gebruikt worden, maar ook dat hij nooit mag overvuld worden. Dit hadden we zelf al onder controle gebracht door altijd eerst de RG leeg te zuigen alvorens die weer bij te vullen.

We zijn nu ook in het bezit van een verlengkabel die het mogelijk maakt om een uitgebouwde RG direct aan te sluiten op de tender en zo kan de RG getest worden in uitgebouwde toestand. We gaan ons informeren waar we deze stekkers kunnen bekomen zodat als iemand er nodig heeft, wij kunnen helpen.

Deze tips hebben wij van de technici van KM-1  op Sinsheim bekomen, evenwel is dit niet allemaal heel vlot verlopen , maar na het oplossen van de  spraakverwarring en heel veel aandringen langs onze kant is het dan toch gelukt.

Intermodellbau Dortmund 2014

In de BR41 van Kiss is er een rookgeneratorset van KM-1 ingebouwd. We hebben wel eerst de  originele lont "ingepakt" in een glasvezel  "kous" , en zo hopen we dat de originele lont beter bestand is tegen de hitte.  Men verkoopt namelijk glasvezel lonten in tubulaire vorm.

Youtube film


TAS rookgenerator

Deze rookgenerator is ingebouwd in de Kiss BR41.

Het volume rookvloeistof dat in het reservoir kan ingebracht worden is zeer beperkt. De weerstand mag namelijk niet in contact met de vloeistof komen. De lont zorgt ervoor dat er een dunne film vloeistof tegen de weerstand komt zodat die dan verdampt. Is er niet genoeg vloeistof dan zal de lont  verbranden en niet voldoende capillariteit meer hebben om de rookvloeistof op te zuigen.

foto's : zie  Picasawebalbums/spooreen
 

KM-1 rookgenerator :

Hier is het reservoir groter. Maar net zoals bij de TAS is de lont gevoelig aan verbranding. Teveel vloeistof geeft niet alleen minder rookvorming (weerstand ondergedompeld) maar het teveel loopt via het luchtkanaal uit de rookgenerator en komt zo in de lok terecht. Op de foto's ziet men de luchtkanalen voor beide modellen.

Hoe de juiste hoeveelheid vloeistof bepalen?
In de handleiding staat de hoeveelheid in die men in de lok mag doen. Dan zuigt men middels een fijn buisje alle vloeistof terug op. Nu kent men de hoeveelheid die men kan bijvullen , elke keer als men voor het bijvullen de rookgenerator eerst heeft leeggezogen met  een injectiespuit waarop een lange naald of een fijn buisje is gemonteerd. Bij sommige modellen is het reservoir enkel bereikbaar door een gebogen rookkanaal. Hier kan een dunne katheter op  een naald de oplossing zijn (BR23 KM-1), een lange naald van 50mm is ook ok, is gebleken nadat we de RG gedemonteerd hadden.

rookgenrg

Links TAS, rechts KM-1                              Lont, reservoir met ventilator en luchtkanaal,
                                                                       weerstand links onderaan de printplaat


rgrg

                                                 Lont in het KM-1 reservoir, bovenaan de lont, smalle luchtspleet

spuit

Katheter (volledig), Injectienaald met katheter, naald met messing buisje opgelijmd
 


Laatste updates Contact Disclaimer